Product Discovery – warsztaty UX


Mariusz Muraszko
Product Discovery – warsztaty UX

Dlaczego warsztaty Product Discovery to prawdziwy ratunek dla nowych produktów?

Jak zacząć współpracę z nowym klientem?:

Warsztaty Product Discovery

Zorganizowanie warsztatów Product Discovery to najbardziej produktywna droga do zorganizowania nowego projektu. Głównym wyzwaniem dla nowych projektów jest ich zmienność. Nawet w dojrzałym produkcie wymagania nieustannie się zmieniają. Jeżeli zaś budowany jest produkt od podstaw to rzadko końcowe wdrożenie przypomina pierwszą koncepcje, o której dyskutowano na samym początku. I już po pierwszych warsztatach okazuje się, że zespół ma poczucie jakby przepracowało się w kilka dni zagadnienia na co najmniej pół roku.

Rozwój produktu to ekscytująca podróż w nieznane przy stale zmieniającym się otoczeniu i warunkach wokół nas. Jak zatem przygotować się na tą sytuację i przekuć ją w naszą przewagę?

 1. Stwórz na krótki czas maksymalnie kompetentny i interdyscyplinarny zespół.
 2. Zidentyfikuj kluczowe założenia biznesowe, a także produktowe, które mają stanowić wartość dla końcowego użytkownika.
 3. Zweryfikuj z końcowym użytkownikiem najważniejsze elementy i podejmij strategiczne decyzje.

Często w produkcie rzeczywisty i niezbędny zakres pracy do wykonania jest znacznie mniejszy niż początkowo przewidywany. Klucz tkwi w pracy nad elementami realnie zwiększającymi wartość produktu i weryfikującymi główne założenia biznesowe. 

Warsztaty Product Discovery pozwalają na lepszą priorytetyzacje i wybór właściwszych funkcjonalności do realizacji poprzez zebranie potrzeb biznesu i zderzeniu nich z potrzebami użytkownika.

W rzeczywistości prawdziwa magia wynika z faktu, że bardzo szybko jesteśmy w stanie wykreślić szereg funkcjonalności ponieważ nie ma na nie zapotrzebowania. Pozwala to często ograniczyć koszty po stronie klienta, poprzez doprecyzowanie istoty produktu do niezbędnej do realizacji. Oczywiście czasami okazuje się, że zamierzaliśmy zbudować coś innego, aniżeli rzeczywiste oczekiwania i potrzeby ludzi. W przypadku skrajnie negatywnego scenariusza — wstrzymania realizacji projektu tak naprawdę oszczędzamy ogromne fundusze, które byłyby błędnie zainwestowane.

Nie ma lepszego uczucia, aniżeli rozwój funkcjonalności prawdziwie pożądanych przez użytkowników. Warsztaty Product Discovery przybliżają nas znacząco do takiego stanu rzeczy.

Jak takie warsztaty wyglądają?

Po pierwsze — to jest naprawdę intensywny okres, do którego dobrze się przygotuj. Warsztaty takie trwają zazwyczaj 1 do 2 dni. Na początku określamy dokładny zespół, który musi uczestniczyć w warsztatach, tak by był on prawdziwie interdyscyplinarny. Dzięki jasno zdefiniowanemu harmonogramowi wspólnie stworzonym ze specjalistą ds. procesu projektowego ze strony Movade, przejdziemy przez serię pytań, potwierdzimy niektóre z omówionych wcześniej i odpowiemy na kilka nowych.

Przebieg warsztatu — proces zaczyna się od przeglądu założeń o produkcie. W odróżnieniu od Product Briefu staramy się uzyskać na początku indywidualne odpowiedzi od każdego interesariusza w zespole.

Zaczynamy od prostej listy pytań podobnej do tych z briefu, które zadajemy naszym klientom: powiedz jak rozumiesz wizję produktu i jego cele (bądź projektu), kim są odbiorcy, jakie są motywy, aby ci ludzie korzystali z Twojej witryny / platformy, co sprawia, że jesteś wyjątkowy… . Jest to coś, co może być bardziej lub mniej szczegółowe — w zależności od poziomu informacji dostarczonych przez klienta.

Jakie są generalne założenia i jakie są cele w trakcie trwania warsztatów:

 • uspójnić główne założenia produktu,
 • obrać strategie i sposoby weryfikacji tychże założeń,
 • zderzyć perspektywę biznesu z użytkownikami,
 • na podstawie wniosków wyselekcjonować kluczowe elementy.

Przebieg warsztatów skonstruowany jest tak z trzech głównych powodów:

 • Pozwala to całemu zespołowi wytwórczemu zrozumieć biznes i cele naszego klienta,
 • Pozwala to uspójnić wizję, jej kluczowe elementy, a także zebrać wszystkie osoby do takiego samego punktu wiedzy,
 • Pozwala zespołowi moderatorów stworzyć własne założenia i badać każdy aspekt, do którego mamy wątpliwości

Jaka jest rola moderatorów i zespołu zewnętrznego:

Nasi specjaliści UX skoncentrują się w dużej mierze na potrzebach użytkowników i tym jak ma przepływać praca użytkownika podczas korzystania z produktu. Osoby strategiczne będą skupiać się na pytaniach dotyczących terminów, wartości produktu i procesu, a także na biznesowym aspekcie projektu. Finalnie zaś zespół projektowy będzie kształtował także strategie jakie doświadczenie i odczucia ma także wzbudzić produkt u końcowego użytkownika. Wyobrażenie sobie, nazwanie i opisanie takiego doświadczenia jest często pomijalnym aspektem pracy u wielu projektantów co niezmiernie zaskakuje nas przyglądając się pracy zespołów kreatywnych.

Na warsztacie Product Discovery nie może zabraknąć końcowego użytkownika — to jest to co robi różnice!

Product Discovery, to metoda głębokiego zrozumienia klientów. W celu opracowania koncepcji produktu, który idealnie odpowiada ich potrzebom. Co oznacza, że robiąc to w całkowitym oderwaniu od użytkownika lub zdobycia rzetelnej wiedzy o nim praktycznie mija się z celem.

Wiedza o użytkownikach to krytyczny etap w procesie projektowania produktu, ponieważ jeśli firmy nie udowodnią wartości stojącej za swoimi założeniami lub obalą swoje założenia dotyczące swoich klientów, mogą wtem marnować czas na budowanie produktów, których nikt nie potrzebuje.

Wiedza o użytkownikach płynie z wielu źródeł, zarówno analityki internetowej, nagrań ukazujących jak użytkownik porusza się w obecnej wersji produktu (jeżeli istnieje) lub rozwiązań konkurencji, czy chociażby badań ilościowych (np. ankiet). Nie mniej jako Movade jesteśmy ewangelistami przeprowadzenia bezpośredniego wywiadu, a nawet zaangażowania do pracy warsztatowej samych użytkowników. Jeżeli w składzie zespołu będziemy rotować 2–3 końcowych użytkowników (lub potencjalnych klientów) to zyskujemy bardzo szybką weryfikację i możliwość natychmiastowego zderzania naszej perspektywy z naszymi odbiorcami.

Coraz częściej użytkownicy stanowią część zespołu w trakcie takich warsztatów i przynosi to wymierne korzyści:

 • zwiększa się zrozumienie ich potrzeb,
 • ukazywane są nowe problemy z obecnymi rozwiązaniami,
 • pojawiają się nowe perspektywy i obszary rozwiązań.

Pokazanie przedsiębiorstwom jak łatwo jest pracować z końcowym użytkownikiem często zmienia nieodwracalnie ich podejście w rozwoju produktów — obserwowanie jak takie podejście staje się nawykiem firm to prawdziwa satysfakcja.

Co jest końcowym rezultatem warsztatów?

Finalna część warsztatów to tworzenie pierwszych szkiców produktu, czyli makiet. Te czarno-białe wstępne koncepcje ekranów dają silne wyobrażenie o tym, jak użytkownicy będą poruszać się po stronie lub aplikacji, a także dostarczy informacji o dostępnych funkcjach rozwiązania. Na tym etapie ważne jest zrozumienie jakim elementom autor makiety nadał najważniejszy priorytet i jakie informacje w strukturze chciał podkreślić. Makiety te bardzo mocno będą różnić się od finalnego produktu, nie mniej stanowią już solidną bazę do tego by pokazać jak wygląda nasze wyobrażenie o produkcie. Taki artefakt projektowy jest świetnym punktem wyjścia do kolejnych działań (chociażby przekonania osób decyzyjnych by zainwestować w przedstawioną wizję produktu).

Zakończymy warsztaty podsumowaniem najważniejszych ustaleń — często jest wiele nowych i interesujących odkryć, o których ani my, ani klient nie wiedzieliśmy.

Po zakończeniu warsztatów nasz zespół rozpocznie przygotowywanie krótkiego raportu, który przedstawi następujące zagadnienia:

 • Kanwa piramidy wizji (wizja, cel, cele)
 • Definicja grupy docelowej (persona kupującego)
 • Scenariusze użytkownika (analiza typów użytkowników i ich motywów do użycia)
 • Diagramy przepływu użytkowników (nasza wizja tego, jak użytkownicy poruszają się po witrynie / aplikacji)
 • Wymagania funkcjonalne (jakie główne funkcjonalności zostały zidentyfikowane by zapewnić użytkownikom satysfakcjonujące doświadczenie i jakie problemy z nimi rozwiązujemy)
 • Cele SMART (konkretne cele witryny / aplikacji i sposób ich kwantyfikacji i pomiaru)
 • Koncepcja strategii UX (jakie działania strategiczne są rekomendowane i dlaczego, sposób i ton komunikacji z użytkownikami)
 • Wstępne szkice koncepcji produktu w postaci makiet
 • Szacowany koszt projektu
 • Roadmapa najbliższych i rekomendowanych dalszych działań

Dlaczego pobieramy opłatę za warsztaty Product Discovery i dlaczego warto zainwestować?
Organizacja warsztatów Discovery obejmuje szereg wstępnych działań z obu stron. W zależności od rodzaju projektu zespół specjalistów musi przygotować się, dopasować narzędzia do potrzeb klienta i poświęcić swój czas na udział w warsztatach. W przypadku współpracy z końcowymi użytkownikami niezbędna jest także rekrutacja i odpowiedni dobór tych osób, by byli wartościowymi reprezentantami grup docelowych.

Warsztaty mogą trwać do pełnych 2 dni, co oznacza, że ​​zespół wyznaczony do odkrywania kluczowych informacji w projekcie jak i głębokiego zrozumienia projektu będzie w pełni zaangażowany w klienta w tych dniach.

Po warsztacie nasz zespół usiądzie, aby przeanalizować wszystkie informacje pochodzące z procesu i rozpocznie tworzenie dokumentu projektu dla klienta.

Uważamy, że ten dokument ma ogromną wartość. To prawda, że ​​całe rozwiązanie wciąż wymaga zbudowania, ale solidne fundamenty projektu potrafią uzasadnić inwestycję jak i zredukować koszty projektu w naszej opinii nawet do 40% (na podstawie zaobserwowanych własnych doświadczeń po re-estymacji pierwotnych założeń funkcjonalnych).

Koszt warsztatów będzie ostatecznie zależał od liczby profesjonalistów z naszej strony zaangażowanych w warsztaty, a także od czasu, jaki zainwestują w przygotowanie warsztatu i czas poświęcony na przygotowanie wyników.

Szczerze mówiąc, często otwarcie mówimy klientom, że jesteśmy tak pewni tego podejścia, że jesteśmy całkowicie otwarci na ryzyko przeniesienia tego projektu do innej, tańszej agencji, która po prostu zacznie realizować projekt wedle wytycznych klienta. W przypadku zaś rozczarowania efektami pracy jesteśmy w stanie ograniczyć honorarium tylko do poniesionych kosztów.

Jesteśmy przekonani, że dzięki zespołowi, który w krótkim okresie czasu sprawdzi się we wspólnej i bliskiej pracy, pozna się, szybciej się dotrze i zweryfikuje czy ten model pracy im pasuje. Będziemy bliżej budowania jedynego w swoim rodzaju rozwiązania dla ich klientów.

Jak dowiedzieć, czy potrzebujesz warsztatów Product Discovery?

Tworząc nowe rozwiązania na rynku poruszasz się w warunkach skrajnej niepewności. Wiele decyzji opartych jest na intuicji i mglistych założeniach. Jeśli zadasz sobie pytania, „czy naprawdę rozwiązujemy problem biznesowy tym pomysłem”, „czy powinniśmy mieć te wszystkie funkcjonalności na start” lub „jak dokładnie użytkownicy będą korzystać z tego rozwiązania”, to oboje znamy odpowiedź.

Jeżeli nie jesteś pewny — napisz do nas. Umówimy się na krótką i przyjazną rozmowę o Twoim produkcie.

Powiemy ci, czy potrzebujesz warsztatu, a może warto zainwestować pieniądze już bezpośrednie wyprodukowanie rozwiązania. Jeśli nasze wstępne określenie zakresu projektu wykaże, że istnieje wiele niepewności, że grupa docelowa może być inna lub mieć inne potrzeby i wzorce zachowań, lub nawet jeśli uważamy, że może to nie być rozwiązanie, którego potrzebujesz — powiemy ci.

Często nie wystarczy, że sam ponownie przeanalizujesz kluczowe założenia – byliśmy tam, robiliśmy to wielokrotnie. Czasami potrzebna jest nowa i świeża perspektywa, osób wyspecjalizowanych w tworzeniu i projektowaniu produktów cyfrowych.

Alternatywnie — szybki skok do wytwarzania niezdefiniowanego projektu może być bezcelowy i kosztowny.

Może zacząć się dobrze, ale w pewnym momencie nastąpi sytuacja gdzie ktoś zda sobie sprawę, że pewien aspekt projektu został zaniedbany, produkt nie trafia w potrzeby odbiorców, lub użytkownicy tak naprawdę nie są zainteresowani tym co zostało im zaproponowane.

Nie wiesz czy warto zacząć projekt od wasztatów UX? Porozmawiajmy o tym!
mariusz@movade.com

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane

Proces projektowy

Product Design Brief (pierwszy etap prac)

Pierwszym etapem większości projektów cyfrowych jest zagłębienie się w założenia biznesowe. Krok ten pomimo tego, że jest niezbędny by zrozumieć jak dany produkt powinien działać...

Dodane by Mariusz Muraszko
Biznes & Design

Walidacja cyfrowego produktu w 30 dni. 5 rzeczy, dzięki którym zrobimy to dobrze

Pamiętam czasy, zamierzchłe czasy, kiedy wszyscy* robili startupy. Innowacyjne pomysły “uber dla”, szukanie inwestora, “brak konkurencji”, MVP, Lean Canvas, generalny entuzjazm i...

Dodane by Michał Michańczyk